آزمون جهانی المپیاد فیزیک – سال 1972 – سؤال 2

آزمون جهانی المپیاد فیزیک – سال 1972 – سؤال 2

موضوع :   المپیاد فیزیک

مرحله : مرحله جهانی

دوره : نامشخص

پاسخنامه (برای مشاهده پاسخنامه کلیک کنید)

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت