آزمون جهانی المپیاد فیزیک – سال 1970 – سؤال 4

آزمون جهانی المپیاد فیزیک – سال 1970 – سؤال 4

موضوع :   المپیاد فیزیک

مرحله : مرحله جهانی

دوره : نامشخص

پاسخنامه (برای مشاهده پاسخنامه کلیک کنید)

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت