بلاگ

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین

کتاب «مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» (Introduction to classical mechanics) نوشته دیوید مورین، یکی از منابع مهم درس مکانیک المپیاد فیزیک است.

 

مشخصات کتاب‌شناختی این اثر بدین شرح است:

مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک، همراه با تمرین‌ها و حل مسائل. دیوید مورین. مترجمان: محمد بهتاج لجبینی و مسعود مهرابیان. تهران: نشر نیاز دانش

دریافت pdf نسخه انگلیسی کتاب

البته ترجمه یادشده، تنها به ترجمه ۸ فصل از نسخه انگلیسی پرداخته و کتاب در اصل دارای ۱۴ فصل است. جذاب‌ترین نکته‌ای که درباره کتاب مورین قابل ذکر است، مسائل زیبا و طبقه‌بندی‌شده آن و هم‌چنین بیانِ ساده و روانِ دیوید مورین است. کتاب از نظرِ سطح، هم‌سطحِ کتاب مکانیک کلپنر است، اما محتواها و سرفصل‌های دو کتاب با هم تفاوت دارند.

فصل ششم کتاب (روش لاگرانژ) خارج از سرفصل‌های المپیاد فیزیک قرار می‌گیرد، اما سایر مطالب کتاب، به قسمت‌های مختلف المپیاد فیزیک مربوط می‌شوند.

 

 

 

طبقه‌بندی سرفصل های کتاب «مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین

مرحله مقدماتی (مرحله اول و دوم)
دوره تابستانی (40 نفر)
دوره تیم / جهانی

سرفصل های کتاب مکانیک مورین

فصل 1. روش های حل مسائل

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
روش های کلی واحدها و تحلیل های ابعادی تقریب ها و حالات مقید «مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورینحل معادلات دیفرانسیل عددی

فصل 2. استاتیک

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
نیروهای متعادل کشش (تنش) نیروی عمودی اصطکاک گرانش گشتاورهای تعادلی

فصل 3. استفاده از F=ma

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
قوانین نیوتن نمودارهای جسم آزاد حل معادلات دیفرانسیلی حرکت پرتابی حرکت در صفحه، مختصات قطبی

فصل 4. نوسان

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
معادلات دیفرانسیل خطی حرکت هماهنگ ساده حرکت هماهنگ میرا حرکت هماهنگ واداشته (و میرا) نوسان گر های هماهنگ جفت شده

فصل 5. بقای انرژی و تکانه

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
بقای انرژی در یک بعد نیروهای پایستار نوسانات کوچک بقای انرژی در سه بعد گرانش تکانه چارچوب مرکز جرم برخوردها فرایندهای ذاتا ناکشسان

فصل 7. نیروهای مرکزی

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
بقای تکانه زاویه ای پتانسیل مؤثر حل معادلات حرکت پیدا کردن r(t) و θ(t) گرانش و قوانین کپلر محاسبه r(θ) مدارها اثبات مدارهای مخروطی جرم کاهنده

فصل 8. تکانه زاویه ای 1 (جهت محور ثابت)

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
جسم پهن در صفحه XY چرخش حول محور Z حرکت کلی در صفحه XY قضیه محورهای موازی قضیه محورهای متعامد اجسام غیرمسطح محاسبه گشتاور اینرسی (لختی دورانی) برخورد تکانه زاویه ای

فصل 9. تکانه زاویه ای 2 (حرکت کلی)

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
تانسور لختی دورانی محورهای اصلی حرکت پس از ضربه بسامد حرکت در اثر گشتاور معادلات اویلر فرفره آزاد متقارن فرفره سنگین متقارن

فصل 10. دستگاه های مرجع شتابدار

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
رابطه بین دستگاه ها نیروهای مجازی نیروی انتقالی نیروی سانتریفیوژی نیروی کوریولیس نیروی سمتی جزر و مد ها

فصل 11. نسبیت (سینماتیک)

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
تبدیلات گالیله و معادلات ماکسول آزمایش مایکلسون-مورلی اصول موضوعه فقدان همزمانی اتساع زمان انقباض طول تبدیلات لورنتس جمع سرعت ها بازه ناوردا نمودار مینکوفسکی اثر دوپلر نسبیتی «مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورینتندی (Rapidity)

فصل 12. نسبیت (دینامیک)

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
انرژی و تکانه تبدیلات E و p برخوردها و فروپاشی ها واحدهای فیزیک ذرات نیروها تبدیلات نیروها «مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورینحرکت موشک «مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورینریسمان نسبیتی

فصل 13. چاربردارها

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
تعریف چاربردارها مثال هایی از چاربردارها ویژگی های چاربردارها انرژی، تکانه نیرو، شتاب فرم قوانین فیزیکی

فصل 14. نسبیت عام

«مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک» مورین
زیرسرفصل‌ها :
اصل هم ارزی تاخیر زمانی دستگاه شتابدار یکنواخت اصل بیشینگی ویژه زمان دیداری دوباره با پارادوکس دوقلوها
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت