بلاگ

الفبای حرارت و سیالات

الفبای حرارت و سیالات

کتاب الفبای حرارت و سیالات، از انتشارات دانش پژوهان جوان انتشار یافته است. چاپ هفتم این کتاب در سال 1400 چاپ و منتشر گردیده.

این کتاب یکی از منابع اولیه برای شروع مبحث ترمودینامیک و سیالات المپیاد فیزیک به شمار می رود. پیش­نیاز ریاضیاتی این کتاب، صرفا در حد مثلثات ساده و مشتق است. انتگرال در کتاب استفاده نشده است. الفبا، منبع نسبتاً مناسبی برای مرحله اول و دوم به شمار می آید. اما قطعاً برای دوره تابستانی کافی نمی باشد و باید به سراغ منابع سطح بالاتر رفت.

کل کتاب به دو بخش «سیالات» و «حرارت» تقسیم می شود. بخش اول که سیالات است، در 2 فصل استاتیک و دینامیک تألیف شده است. بخش حرارت در 5 فصل تألیف شده است که به ترتیب «انبساط اجسام»، «گرما و تعادل گرمایی»، «انتقال گرما»، «قوانین گازها» و «قوانین ترمودینامیک» عنوان دارند.

 

 

 

مرحله ی اول و دوم

الفبای حرارت و سیالات

فصل1.استاتیک سیالات

الفبای حرارت و سیالات
زیرسرفصل‌ها :
چگالی چگالی نسبی فشار فشار مایعات مانومتر ها سیفون اصل پاسکال نیروی وارد از طرف سیال نیروی ارشمیدس کشش سطحی و خاصیت مویینگی

فصل2.دینامیک سیالات

الفبای حرارت و سیالات
زیرسرفصل‌ها :
حرکت با شتاب ثابت نیروی ارشمیدس در حرکت شتاب دار فشار در سقوط آزاد نیروی ارشمیدس در سقوط آزاد معادله پیوستگی معادله برنولی لوله ونتوری

فصل3.انبساط اجسام

الفبای حرارت و سیالات
زیرسرفصل‌ها :
دما تبدیل مقیاس های دما انبساط گرمایی طولی نمودار انبساط گرمایی نیرو در اثر انبساط طول انبساط گرمایی سطحی و حجمی انبساط فضای خالی تغییر چگالی بر اثر دما انبساط ظاهری مایع انبساط غیر عادی آب مدول حجمی

فصل 4.گرما و تعادل گرمایی

الفبای حرارت و سیالات
زیرسرفصل‌ها :
یکای انرژی گرمایی ظرفیت گرمایی نمودار های گرما گرمای نهان ذوب تبخیر و فشار بخار جوشش گرمای نهان تبخیر اثر فشار روی نقطه ذوب و جوش اثر ناخالصی بر نقطه ذوب و جوش ماده خالص تعادل فاز بخار با مایع نمودار P-V تعادل فاز های بخار و مایع و جامد تعادل گرمایی(پایستگی انرژی)

فصل 5.انتقال گرما

الفبای حرارت و سیالات
زیرسرفصل‌ها :
رسانش نمودار رسانش مقاومت گرمایی در رسانش رسانش در لوله ها رسانش در مخزن کروی شکل همرفت تابش

فصل6.قوانین گاز ها

الفبای حرارت و سیالات
زیرسرفصل‌ها :
مول و عدد آووگادرو گاز کامل فرآیند هم دما فرآیند هم حجم فرآیند هم فشار دمای صفر مطلق مخلوط ها و محلول ها غلظت و غلظت مولی مخلوط چند گاز کامل

فصل7.قوانین ترمودینامیک

الفبای حرارت و سیالات
زیرسرفصل‌ها :
بررسی ماکروسکوپیک در مقابل میکروسکوپیک تعادل ترمودینامیکی فرآیند ترمودینامیکی چرخه ترمودینامیکی قانون صفرم ترمودینامیک قانون اول ترمودینامیک انرژی درونی و گرمای مبادله شده قانون اول در فرآیند های خاص مقایسه Cp با Cv قانون دوم ترمودینامیک موتور گرمایی و یخچال چرخه کارنو
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت