بسته وسائل آزمایش‌گاه دوره 35 مرحله سه المپیاد فیزیک

بدون امتیاز 0 رای
۲۰۰,۰۰۰ تومان

این محصول زیرمجموعه‌ای از بسته وسائل آزمایش‌گاه مرحله سه المپیاد فیزیک است و تنها حاوی وسایل آزمایش‌ مرحله سوم دوره…

0
۲۰۰,۰۰۰ تومان

بسته وسائل آزمایش‌گاه دوره‌های اخیر مرحله سه المپیاد فیزیک

بدون امتیاز 0 رای
۷۰۰,۰۰۰ تومان

این محصول زیرمجموعه‌ای از بسته وسائل آزمایش‌گاه مرحله سه المپیاد فیزیک است و وسایل آزمایش‌ مرحله سوم چند دوره اخیر…

0
۷۰۰,۰۰۰ تومان

بسته وسائل آزمایش‌گاه مرحله سه المپیاد فیزیک

بدون امتیاز 0 رای
۹۵۰,۰۰۰ تومان

فیزیک دانشی تجربی است و از این جهت علم نامیده می‌شود. در آزمایشگاه ما به گردآوری داده‌های تجربی برای بنا…

3
۹۵۰,۰۰۰ تومان