نقشه راه درس الکترومغناطیس

به قلم استاد:
سید محمدحسین شریفی کلهرودی
نقشه راه درس الکترومغناطیس
نقشه راه درس الکترومغناطیس

نیروی الکترومغناطیسی یکی از چهار نیروی بنیادی طبیعت است. این نیرو در قالب نظریه ی الکتریسته و مغناطیس توصیف می شود. به جز اثر جاذبه ی سیارات، منشا همه ی پدیده های پیرامون ما نیروی الکترومغناطیس است؛ به عنوان مثال پیوند های شیمیایی، نیروی اصطکاک، نیروی کشش سطحی و … . بنابراین این نظریه یکی از مهم ترین بخش های فیزیک کلاسیک است که با یادگیری آن میتوانید منشا بسیاری از پدیده ها پیرامون خود را بفهمید (مثلا چرا آسمان آبی، و ابر ها سفید هستند؟) و با کلیت کارکرد بسیاری از ابزارهای مدرن مانند گوشی های همراه، ماهواره ها، رادار ها و ….آشنا بشوید.

این نظریه را می توان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموخت. پیشنیاز ریاضی در سطح مقدماتی چیزی بیشتر از کتب درسی دبیرستان نمی باشد، اما برای بخش پیشرفته شما باید آگاهی کاملی از حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره و چند متغیره داشته باشید. برای یادگیری این مطالب توصیه می شود از کتاب های حساب دیفرانسیل و انتگرال دانشگاهی مانند توماس و یا آدامز استفاده کنید. در غالب کتاب الکترومغناطیس پیشرفته فصل اول مختص پیشنیاز ریاضی و مطالب ذکر شده است، مطالعه ی این بخش از این کتاب ها خصوصا کتاب گریفیث بسیار آموزنده است.

در سطح مقدماتی کتاب های فیزیک 2 دبیرستان ( رشته ی ریاضی و فیزیک) – کتاب فیزیک پایه ی بلت – کتاب فیزیک هالیدی توصیه می شود. توصیه می شود ابتدا کتاب بلت را مطالعه کنید زیرا این کتاب تهی از روابط پیچیده ریاضی است.  این کتاب با بیان ساده و مفهومی مطالب میتواند می تواند علاقه ی شما به این درس را بیش از پیش برانگیزد. بعد از مطالعه این کتاب ، در صورتی که با حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره آشنا باشید می توانید سراغ کتاب بسیار زیبای هالیدی بروید. با مطالعه این کتاب شما به صورت دقیق با مفاهیم این درس آشنا می شوید. توصیه میشود حتما مسایل این کتاب را حل کنید زیرا این کتاب پلی است که شما را به دنیای فیزیک پیشرفته می برد.

در سطح پیشرفته کتاب آشنایی با الکترودینامیک گریفیث توصیه می شود زیرا این کتاب با بیان ساده و در عین حال دقیق مفاهیم پیشرفته در این درس را بیان میکند و دارای مسائل زیبایی است. همپنین می توانید در کنار این کتاب از کتاب های ریتس – میلفورد و نایفه استفاده کنید، این دو کتاب حاوی مسائل جذاب جدیدی می باشند. در همه ی این کتاب ها باید یک دور خودتان مثال های حل شده را حل کنید.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

بار های الکتریکی و قانون کولن. در این بخش از کتاب ها ابتدا شما با خواص بار های الکتریکی آشنا می شوید. برای مثال یاد می گیرید که بار الکتریکی بقا دارد و فقط در مقادیر گسسته ای در طبیعت یافت می شود. سپس قانون کولن و اصل برهمنهی که برهمکنش این بار ها را توصیف میکنند بیان میشود.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

میدان الکتریکی. در این بخش می بینید که می توانید یک عامل واسطه برای برههکنش بین دو بار تعریف میکنید. این عامل میدان الکتریکی هست. هر بارالکتریکی  در اطراف خود میدان الکتریکی تولید میکند . این میدان الکتریکی است که عامل تولید نیروی الکتریکی بر بارهای ازمون است. در این بخش با مفهوم خطوط میدان الکتریکی اشنا می شوید که یک روش شماتیک برای نشان دادن میدان الکتریکی هست.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

قانون گاوس. نیروی کولن مانند نیروی گرانش به صورت عکس مجذوری هست ، این خاصیت منجر به قانون جالبی برای میدان الکتریکی میشود. در این فصل ابتدا با مفهوم شار و سطح گاوسی اشنا میشوید سپس یاد میگیرید چگونه در مسایلی که هندسه ی متقارنی دارند با کمک قانون گاوس و بدون نیاز به محاسبات پیچیده میدان الکتریکی را بدست آورید. در سطح پیشرفته با فرم دیفرانسیلی و انتگرالی این قانون اشنا می شوید.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

پتانسیل الکتریکی. از مکانیک می دانیم که میتوان برای نیرو های پایستار انرژی پتانسیل تعریف کرد. نیروی الکتریکی نیز پایستار است. با کمک قضیه ی کار و انرژی، انرژی پتانسیل الکتریکی تعریف میشود. همزمان با این کمیت می توانیم پتانسیل الکتریکی را به عنوان انرژی بر واحد بار تعریف کنیم . در این فصل ها یاد میگیرید که چگونه پتانسیل الکتریکی را برای آرایش بار های مختلف بدست آورید.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

ظرفیت و خازن ها. خازن ها سیستم هایی هستند که انرژی الکتریکی را ذخیره میکنند. در این فصل از کتاب ها یاد میگیرید که چگونه انرژی و بار الکتریکی ذخیره شده در خازن های مختلف را حساب کنید. همچنین این بخش از کتاب ها نشان می دهند که میتوان با کمک دی الکتریک ها ظرفیت خازن ها را افزایش داد.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

مقاومت و جریان. در این بخش یاد میگیرید که وجود میدان الکتریکی در مواد منجر به جریان الکتریکی میشود ، این پدیده از طریق قانون اهم توصیف میشود. در این بخش با مفهوم مقاومت الکتریکی آشنا میشوید. این مفهوم نشان دهنده مقاومت اجسام در مقابل میدان برای تولید جریان است.نحوه ی محاسبه ی مقاومت برای سیستم های الکتریکی را نیز را در این فصل یاد خواهید گرفت.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

مدارها. در این بخش از کتاب ها، یاد میگیرید که میتوان با استفاده از قطعات خازن و مقاومت، مدار های الکتریکی با کابرد های دلخواه ساخت. باتری ها و کابرد آن ها بیان میشود سپس با قوانین کیروشهوف در مدار ها آشنا میشوید و یاد خواهید گرفت که چگونه جریان مقاومت ها و بار خازن ها و انرژی اتلافی یا تولیدی در المان های مدار را بدست آورید.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

الکتروستاتیک پیشرفته. در این بخش از کتاب های پیشرفته دوباره قانون کولن و مفاهیم میدان و پتانسیل و انرژی الکتریکی بیان میشوند اما با ریاضیات پیچییده تر و مسائل سخت تر. پتانسیل و میدان الکتریکی از یک سری معادلات دیفرانسیل پیچیده تبعیت میکنند. در طبیعت مسایلی وجود دارند که در ان ها توزیع بار ها شناخته شده نیست زیرا بار ها میتوانند حرکت کنند. بنابراین شما باید علاوه بر پیکربندی پتانسیل و میدان خود بار ها را نیز بدست آورید. یاد میگیرید که میتوان با داشتن معادلات دیفرانسیل و شرایط مرزی مناسب روش های جالبی برای حل این مسایل ساخت. برای مثال با روش تصویرها و جداسازی متغیر ها آشنا می شوید.

همچنین در این فصل یادمیگیرید که میتوان توزیع های بار را در فواصل دور، با یک سری چند قطبی تقریب زد. این کار روش برای حل بسیار از مسایل کاربردی در تبعیت مفید می باشد، به این روش بسط چند قطبی ها گفته میشود.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

میدان الکتریکی در ماده (پیشرفته). میدان الکتریکی منجر به قطبیدگی ماده می شود. در این بخش یاد میگیرید که قطبیدگی ماده به معنی به وجود آمدن بار القایی در ماده است و چگونه میدان الکتریکی منجر به این پدیده می شود. با تعریف بردار جابجایی الکتریکی و پیدا کردن معادلات دیفرانسیل برای آن یاد میگیرید که چگونه خواص الکتریکی این مواد را تحلیل کنید. برای مثال روش هایی برای حل میدان و پتانسیل الکتریکی بر اساس بار های تصویر و جداسازی متغیر ها یاد میگیرید. همچنین یاد میگیرید که چگونه خود بار های القایی را نیز در ماده بدست آورید.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

میدان مغناطیسی. در این بخش با اثرات میدان مغناطیسی بر بار های متحرک و جریان ها اشنا می شوید. میبینید که این نیرو کاملا از نیروی الکتریکی متفاومت بوده و نیازمند یک نظریه جدید است . همچنین یاد میگیرید که چگونه می توان در آزمایشگاه میدان مغناطیسی را مشاهده و تعریف کرد. خواهید دید که بار های الکتریکی حرکت جالبی در میدان مغناطیسی دارند و به کمک این حرکت و تعریف فرکانس لارمور می توان دستگاه هایی به عنوان شتابدهنده ی ذرات ساخت( سینکروترون ها و سنکروترون ها).

نقشه راه درس الکترومغناطیس

میدان مغناطیسی ناشی از جریان ها. این فصل از کتاب ها به بررسی قانون بیوساوار می پردازد که تولید میدان مغناطیسی توسط سیم های جریان را توصیف میکند. همچنین خواهید دید که میتوان با یک قانون جدید به نام قانون آمپر، در مسایل با هندسه ی متقارن میدان مغناطیسی را با محاسبات کم تر بدست آورد. خواهید دید که سیم های جریان نیز مانند بار های الکتریکی با هم برهمکنش می کنند اما این برهمکنش کاملا متفاومت است.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

مغناطوستاتیک پیشرفته. در این بخش روابط ریاضی جدید و پیچیده ای برای میدان مغناطیسی یاد میگیرید. برای مثال می توان یک کمیت جدید به نام پتانسیل برداری تعریف کرد که به کمک آن میتوان میدان مغناطیسی توزیع جریان های پیچیده را بدست آورد. همچنین با شرایط مرزی برای میدان مغناطیسی آشنا میشوید. مشابه الکترواستاتیک، یاد میگیرید که چگونه میتوان آرایش های جریان را در فواصل دور با چند قطبی های مغناطیسی تقریب زد.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

میدان مغناطیس در مواد ( پیشرفته). میدان مغناطیسی اثرات جالبی بر روی مواد دارد و به اصطلاح آن ها را مغناطیده میکنند. در این بخش یاد میگیرید که چگونه این پدیده را توصیف کنید. خواهید دید که یک ماده ی مغناطیده دارای جریان های مقید میباشد در نتیجه ی خود نیز میدان تولید میکند. در این فصل با مفهوم میدان کمکی H نیز اشنا می شوید و میبینید که این متغیر برای حل این مسایل بسیار مفید است. به صورت کلی مواد براساس پاسخشان به میدان مغناطیسی، به سه دسته ی پارامغناطیس و دیامغناطیس و فرومغناطیس تقسیم می شوند، که با خواص هر سه ی آنها اشنا می شوید.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

الکترودینامیک. به طرز جالبی طبیعت با تغییر شار مغناطیسی مخالف میکند، یا به عبارت دیگر میدان مغناطیسی متغیر با زمان میدان الکتریکی تولید میکند. شما با این پدیده تحت عنوان قوانین لنز و فارادی آشنا می شوید. اولا خواهید دید که این پدیده منجر میشود که میدان مغناطیسی نیز شبیه میدان الکتریکی انرژی داشته باشد. دوما خواهید دید که لزوما نیرو های الکتریسته و مغناطیس از هم مستقل نیستند. در قالب این فصل ها یاد میگیرید که چگونه اثرات میدان مغناطیسی متغییر با زمان را بر روی سیستم ها توصیف کنید.

نقشه راه درس الکترومغناطیس

الکترودینامیک پیشرفته. در این بخش میبنید که میدان الکتریکی متغیر نیز خود میدان مغناطیسی تولید میکند. در واقع میدان الکتریکی متغیر با زمان شبیه یک جریان است. ماکسول نام این جریان را جریان جابجایی گذاشت. در این بخش خواهید دید که همه ی قوانینی که یاد گرفته ایم را میتوان در قالب معادلات ماکسول بیان کرد. این چهار معادله سنگ بنای اصلی الکترومغناطیس هستند یعنی می توان یک نظریه ی واحد برای توصیف دو نظریه ی الکتریسته و مغناطیس نوشت. همچنین با پاسخ های مختلف معادلات ماکسول از جمله امواج الکترومغناطیسی اشنا میشوید. خواهید دید که نور نیز یک موج الکترومغناطیسی است.

ریز سرفصل های درس الکترومغناطیس

مرحله مقدماتی (مرحله اول و دوم)
مرحله تابستانی (چهل نفر)
مرحله تیم / المپیاد جهانی

الکترومغناطیس

قانون کولن

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
معرفی بارهای الکتریکی کوانتش و بقای بار های الکتریکی رساناها و نارساناها قانون کولن قضیه ی برهمنهی طولی
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل1 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 21 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

میدان الکتریکی

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
معرفی میدان الکتریکی تاثیر میدان الکتریکی بر بار ها میدان الکتریکی ناشی از بار های نقطه ای میدان الکتریکی یک دو قطبی تاثیر میدان الکتریکی بر دو قطبی ها میدان الکتریکی توزیع بار های پیوسته خطوط میدان الکتریکی
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 1 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 22 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

قانون گاوس

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
معرفی شار میدان الکتریکی قانون گاوس نتایج قانون گاوس برای رساناها کاربرد قانون گاوس در مسائل مختلف با تقارن های صفحه ای، استوانه ای، کروی
منابع :

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 23 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

پتانسیل الکتریکی

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
معرفی پتانسیل الکتریکی انرژی پتانسیل الکتریکی پتانسیل الکتریکی ناشی از بار های نقطه ای پتانسیل الکتریکی یک دو قطبی پتانسیل الکتریکی توزیع بار های پیوسته سطوح هم پتانسیل پتانسیل الکتریکی در رساناها
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 1 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 24 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

ظرفیت و خازن ها

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
مفهوم ظرفبت معرفی خازن ها محاسبه ی ظرفیت در خازن تخت، کروی، استوانه ای خازن های سری و موازی انرژی ذخیره شده در خازن ها قطبش و بار های مقید دی الکتریک ها و بار القائی استحکام الکتریکی
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 1 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 19 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 25 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

جریان و مقاومت

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
معرفی مفهوم جریان و چگالی جریان قانون میکروسکوپیکی اهم در رساناها معرفی مفهوم مقاومت قانون اهم برای مقاومت ها مقاومت های سری و موازی توان مصرفی در مقاومت ها معرفی ابررساناها و نارساناها
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل2 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 20 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 26 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

مدار ها

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
معرفی کار و انرژی و نیروی محرکه و باطری ها باطری های غیر ایده آل ولت متر و آمپر متر قوانین کیروشهوف مدار های مقاومتی مدار های خازنی مدار های RC شارژ و تخلیه ی خازن
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 2 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 20 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 27 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

میدان مغناطیسی

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
معرفی میدان مغناطیسی نیروی مغناطیسی وارد بر بار های متحرک و سیم های جریان حرکت دایره ای بار ها در میدان مغناطیسی سنکروترون و سیکلوترون گشتاور وارد بر حلقه های جریان کار مغناطیسی تک قطبی مغناطیسی اثر هال معرفی دو قطبی مغناطیسی
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل3 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 21 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 28 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

میدان مغناطیسی ناشی از جریان ها

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
قانون بیوساوار نیروی بین خطوط جریان قانون آمپر محاسبه ی میدان مغناطیسی برای چند آرایش جریان سیملوله ها و چنبره ها انواع مواد مغناطیسی ( فرومغناطیس-دیامغناطیس-پارامغناطیس)
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 3 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 21 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 29 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

القا و خود القایی

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
قانون القای فارادی قانون لنز میدان الکتریکی القایی تعریف خود ضریب خود القایی و معرفی سلف ها محاسبه ی ضریب خود القایی برای سیملوله و چنبره انرژی مغناطیسی در خودالقاها سلف های موازی و سری مدار های سلفی مدار RL چگالی انرژی میدان مغناطیسی ضریب القای متقابل
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 4 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل22 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 30 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

مدار های متناوب

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
منابع متناوب مدار های LC مدار های RLC و بررسی اتلاف در این مدار ها تناظر بین مدار های متناوب و نوسانگر در مکانیک ترانسفورماتور ها
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 4 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 23 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 31 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

آنالیز برداری

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
بردار ها اتحاد های برداری تابع دلتای دیراک مشتقات برداری – گرادیان، کرل ، دیورژانس قضیه ی گرادیان- قضیه ی دیورژانس- قضیه ی استوکس مشتقات برداری در دستگاه های استوانه ای – کروی
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 1 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 1 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 1 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس درسنامه و حل مسئله

ریاضی فیزیک آرفکن درسنامه و حل مسئله

الکترواستاتیک

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
میدان الکتریکی (پیشرفته) قانون کولن و اصل بر هم نهی (پیشرفته) فرم انتگرالی قانون کولن قانون گاوس و کاربرد ها (پیشرفته) پتانسیل الکتریکی و انرژی پتانسیل (پیشرفته) رسانا ها و نارساناها (پیشرفته) شرایط مرزی خود انرژی و انرژی برهمکنش در سیستم ها خازن ها و ظرفیت (پیشرفته) ضرایب ظرفیت و پتانسیل نقشه راه درس الکترومغناطیسقضیه ی دوجانبگی گرین
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 2 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 2 و6 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 2 و6 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

روش های خاص و جداسازی متغیرها

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
معادله ی لاپلاس قضیه های یکتایی بار های تصویر (صفحه ی تخت رسانا- کره ی رسانا – استوانه ی رسانا) بسط چند قطبی ها حل معادله ی لاپلاس روش جداسازی متغیر ها در دستگاه دکارتی – کروی با تقارن سمتی – استوانه با تقارن انتقالی نقشه راه درس الکترومغناطیستوابع لژاندر بسط فوریه
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 3 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 3 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 3 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

میدان الکتریکی در ماده

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
قطبش (پیشرفته) ثابت دی الکتریک – گذردهی و پذیرفتاری بار های مقید سطحی و حجمی مواد خطی و همگن و همسانگرد نیروی وارد بر دی الکتریک ها بردار جابجایی الکتریکی قضیه ی یکتایی در دی الکتریک ها نقشه راه درس الکترومغناطیسحل مسایل مختلف با روش تصویر و جداسازی متغیر ها
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل4 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 4و5 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 4و5 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

مغناطوستاتیک

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
نیروی مغناطیسی (پیشرفته) حرکت بار ها در میدان الکترومغناطیسی همگن و سیکلوئیدها (پیشرفته) جریان های پایا و قانون بیوساوار (پیشرفته) قانون آمپر (پیشرفته) نقشه راه درس الکترومغناطیسپتانسیل برداری شرایط مرزی برای میدان مغناطیسی معرفی دو قطبی مغناطیسی و محاسبه ی پتانسیل برداری و میدان مغناطیسی آن ابررساناها نقشه راه درس الکترومغناطیسقضیه ی یکتایی در مغناطیس نقشه راه درس الکترومغناطیسبسط چند قطبی ها در مغناطیس نقشه راه درس الکترومغناطیسپتانسیل اسکالر مغناطیسی
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 6 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 9و10 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 9 و10 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

مغناطیس در مواد

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
مغناطش دیامغناطیس – فرومغناطیس – پارامغناطیس (پیشرفته) مواد خطی و همگن و همسانگرد جریان های مقید حجمی و سطحی میدان کمکی H پتانسیل اسکالر مغناطیسی تعمیم یافته شبیه سازی ماده با بار های قطبشی
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 6 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 9و10 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 9 و10 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

الکترودینامیک

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
نیروی محرکه ی الکتریکی قانون القای فارادی و قانون لنز فرم دیفرانسیلی قانون القای فارادی نقشه راه درس الکترومغناطیسرابطه ی نیومن انرژی مغناطیسی جریان جابجایی ماکسول معادلات ماکسول نقشه راه درس الکترومغناطیسمعادلات ماکسول در ماده
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 7 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 11و16و12 درسنامه و حل مسئله

 الکترومغناطیس نایفه فصل 11و 12و14 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

جریان های الکتریکی

نقشه راه درس الکترومغناطیس
زیرسرفصل‌ها :
معادله ی پیوستگی قانون اهم (پیشرفته) شرایط مرزی ضرایب مقاومت روش تصویر
منابع :

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 13 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 7 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

منابع درس الکترومغناطیس

نام کتاب

تصویر جلد کتاب

توضیحات

فیزیک پایه ی بلت

نقشه راه درس الکترومغناطیس
مناسب دانش آموزان در پایه های نهم و دهم است. این کتاب نیز زمینه ساز آشنایی مقدماتی شما با الکترومغناطیس است. توصیه می شود در شروع این کتاب را مطالعه کرده و مسائل آن را حل کنید.

مبانی فیزیک هالیدی

نقشه راه درس الکترومغناطیس
این کتاب دانش اموزان پایه های نهم و دهم می باشد.در این کتاب با مفاهیم به صورت عمیق تر اشنا می شوید . همچنین یاد میگیرید چگونه با کمک حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره مسایل پیچیده تری را حل کنید. توصیه می شود متن به دقت مطالعه شود همچنین حل مسائل این کتاب به شما جرئت رویارویی با مسایل پیچیده تر را می دهد.

گریفیث

نقشه راه درس الکترومغناطیس
مناسب دانش آموزان یازدهم. این کتاب به شما الکترومغناطیس پیشرفته را در قالب متنی روان و دقیق آموزش می دهد. به شدت توصیه می شود که متن این کتاب را به دقت مطالعه کرده و روابط درون متن را خود نیزاثبات کنید. با حل مسائل و مثال های این کتاب آماده ی حل مسائل پیشرفته ی الکترومغناطیس در مرحله ی دوره چهل نفر و ده نفر می شوید.

نایفه

نقشه راه درس الکترومغناطیس
مناسب دانش آموزان یازدهم. این کتاب ها حاوی مطالبی می باشد که در کتاب گریفیث نیست ( مانند روش تصویر ها در مغناطیس و مسائل جریان و پتانسیل اسکالر مغناطیسی و …) توصیه می شود این بخش های اضافه را حتما مطالعه کنید. همچنین این کتاب شامل مسائل و مثال های حل شده ی جذابی می باشد که حل آن ها توصیه می شود.

دوره های آموزشی مرتبط با درس الکترومغناطیس در پی مثبت

نقشه راه درس الکترومغناطیس
5%
تخفیف

دوره‌ی مغناطیس

5.00 2 رای
۶۱۷,۵۰۰ تومان
21
۶۱۷,۵۰۰ تومان
38
۸۵۰,۰۰۰ تومان