منابع ترمودینامیک

«فیزیک پایه» (بلت)

«فیزیک پایه» (بلت)

کتاب «فیزیک پایه» یکی از منابع خوب برای «آشنایی اولیه» با سرفصل‌های مختلف فیزیک است....
ورودعضویت