نقشه راه درس مکانیک آماری

به قلم استاد:
سید محمدحسین شریفی کلهرودی
نقشه راه درس مکانیک آماری
نقشه راه درس مکانیک آماری

مکانیک آماری یکی از زیر شاخه های فیزیک گرمایی است که بررسی خواص ماکروسکوپیک سیستم های بس ذره ای می پردازد.همانگونه که در بخش ترمودینامیک اشاره شد ، ترمودینامیک یک نظریه ی پدیده شناختی بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی می باشد، بر این اساس برای فهم دقیق و اثبات قوانین ترمودینامیک و بدست آوردن معادلات حالت نیاز داریم تا خواص میکروسکوپیکی سیستم ها را نیز بررسی و ملاحظه کنیم. مکانیک آماری پل ارتباطی بین فیزیک میکروسکوپیکی سیستم ها و خواص ترمودینامیکی آن ها می باشد.

سیستم های پیرامون ما همگی مرکب از تعداد فراوانی ذره می باشند، بنابراین حل دقیق و یا عددی معادلات میکروسکوپیکی آن ها کاملا غیز ممکن است. اما این خاصیت جنبه ی مثبتی نیز دارد و آن دقت بالای محاسبات احتمالاتی برای این سیستم ها است. مکانیک آماری تلاش میکند تا بر ترکیب معادلات حاکم بر میکروسکوپیک سیستم و نظریه ی آمار و احتمالات خواص ماکورسکوپیکی سیستم ها در حالت تعادل ترمودینامیکی توصیف کند.

ترمودینامیک و حساب احتمالات پیشنیاز مهم این درس می باشند. مکانیک آماری طوری فرمول بندی می شود تا نتایج آن کاملا سازگار با ترمودینامیک باشد، بنابرلین توصیه می شود قبل از یادگیری این درس به مطالعه و یادگیری دقیق ترمودینامیک بپردازید.

مکانیک آماری از دروس پیشرفته المپیاد کشوری به حساب می آید و توصیه می شود برای شرکت در دوره ی تابستان و یا دوره ی ده نفر آن را مطالعه کنید. به یاد داشته باشید که درس جزو مباحث المپیاد جهانی نمی باشد.

حال به معرفی بخش های مختلف این درس می پردازیم.

نقشه راه درس مکانیک آماری
حساب احتمالات. همانگونه که گفته شد حساب احتمالات یکی از پیشنیاز های مکانیک آماری می باشد. حساب احتمالات به توصیف فرایند های تصادفی و یا غیر یقینی می پردازد و به شما کمک میکند تا رفتار کلی پدیده های تصادفی را پس از دفعات زیاد آزمایش بررسی کنید. در ابتدا فیزیک تئوری یک نظریه ی کاملا یقینی بود ولی به مرور زمان با ظهور مکانیک آماری و مکانیک کوانتومی حساب احتمالات نقش مهمی در فیزیک تئوری پیدا کرد. در این بخش از کتاب ها شما با مفهوم و اوصول موضوعه احتمال و یک سری تعارف از جمله میانگین و واریانس و خطا آشنا می شوید. چون کمیت های فیزیکی قابلا مقادیر پیوسته دارند نیاز است تا با احتمال پیوسته نیز و توابع توزیع آشنا بشوید.
نقشه راه درس مکانیک آماری

آنسامبل میکروکانونیک :

ابتدا در این بخش از کتاب ها شما با مفهوم میکروحالت و ماکروحالت اشنا می شوید. یاد میگیرید که یک حالت ماکروسکوپیکی سیستم متناظر با پیکربندی های میکروسکوپیکی بسیار زیادی در سیستم می باشد . به همین دلیل نیاز است تا مفهوم احتمال و مجموعه های اماری ( انسامبل ها) را برای توصیف سیستم معرفی کنیم.نحوه هاب مختلف برهمکنش در ترمودینامیک منجر می شود تا تعریف انسامبل های مختلف در مکانیک اماری سودمند باشد. بعد از اشنایی با هر کدام از انها با اصل اساسی مکانیک آماری برای انسامبل های میکوکانونیک اشنا می شوید. این اصل نقش بسیار مهمی در مکانیک اماری دارد. انسامبل های میکروکانونیک مختص سیستم های بسته ای می باشند که هیچ برهمکنشی با محیط اطراف ندارند . با کمک این اصل یاد میگیرید که چگونه از روی فیزیک میکروسکوپیکی این سیستم ها، انتروپی شان را بدست آورید. همچنین قانون صفرم و اول ترمودینامیک به شما کمک می کنند تا با استفاده از انتروپی بدست امده بقیه ی خواص ترمودینامیکی این سیستم ها را نیز بدست آورید.

 

بطور کلی حل مسایل در انسامبل میکروکانونیک پیچیده می باشد، زیرا نیاز است تا همه ی حالت هایی از سیستم انرژی مشخصی دارند لحاظ بشوند، بنابراین ما مسایل نسبتا ساده ای را در قالب این آنسامبل حل میکنیم . در این بخش از کتاب ها با این مسایل اشنا می شوید.

نقشه راه درس مکانیک آماری

آنسامبل های کانونیک :

همانگونه که اشاره شد، حل بعضی از مسایل در انسامبل میکروکانونیک کار بسیار دشورای است. برای حل این مشکل می بایست با کمک آنسامبل میکروکانونیک یک انسامبل جدیدی را فرمول یندی کنیم. این انسامبل، انسامبل کانونیک نامیده میشود که مختص سیستم هایی است که در تعادل با یک منبع گرمایی هستند. چونکه این انسامبل ها دیگر بسته نمی باشند پس همه ی حالت های سیستم با انرژی های مختلف در دسترس است. خواهید دید که شمردن همه ی حالت ها کارساده تری از شمردن حالت های مختلف با انرژی های مشخص می شود.

ابزار حل مسیله در این آنسامبل ، تابع پارش می باشد. تابع پارش از روی فیزیک میکروسکوپیکی سیستم تعریف می شود و می تواند همه ی خواص ترمودینامیکی ( تعادلی) سیستم از جمله معادلات حالت و پتانسیل ترمودینامیکی را بدست آورد. در این فصل ابتدا با وزن بولتزمن که توزیع احتمال حالت های مختلف را معرفی میکند اشنا می شوید. سپس با نحوه ی محاسبه ی تابع پارش و کاربرد های ان اشنا می شوید. همچنین خواهید دید که مسایل بسیار جالبی از جمله گاز کامل تک اتمی و دو اتمی و سیستم های مغناطیسی در قالب این انسامبل به سادگی حل می شوند

نقشه راه درس مکانیک آماری

آنسامبل گرند کانونیک :

انسامبل گرند کانونیک سیستمی می باشد که علاوه بر انتقال گرما با یک منبع گرمایی ، برهمکنش انتقال ذره نیز دارد. در طبیعت دو گونه مسئله وجود دارد که حل آن ها در قالب انسامبل کانونیک بسیار دشوار است ( یاد اورید که قید انرژی ثابت در انسامبل میکروکانونیک مزاحم بود، در اینجا نیز قید تعداد ذره ی ثابت در انسامبل کانونیک منجر به دشواری می شود که با معرفی انسامبل گرند کانونیک این قید زدوده می شود). این مسائل عبارت اند از سیستم های برهمکنشی و سیستم های کوانتومی . انسامبل گرند کانونیک برای توصیف این سیستم ها فرمول بندی می شود. در این بخش از کتاب ها شما با نحوه ی حل مسائل در این انسامبل و تابع پارش گرند و پتانسیل گرند اشنا می شوید.

به یاد داشته باشید که انسامبل های مختلف، روش های حل مختلف برای حل یک مسئله ی واحد هستند که همگی به نتایج یکسانی می رسند.

نقشه راه درس مکانیک آماری

ظرفیت گرمایی مواد:

این مسئله یکی پرسش های تاریخی فیزیک نظری می باشد. در این بخش از کتاب ها شما با مدل های مختلف و جنبه های مثبت و منفی ان ها برای توصیف این مسیله اشنا خواهید شد. در ابتدا خواهید دید که مدل کلاسیک بر اساس اصل همپاری انرژی جواب ساده ای برای ظرفیت گرمایی جامدات بدست می آورد، اما این پاسخ با تعدادی نتایج ازمایشگاهی سازگارنیست. دلیل این ناسازگاری این است که دینامیک ذرات میکروسکوپیکی سیستم های ما توسط مکانیک کوانتومی توصیف می شود و نه مکانیک کلاسیک . این پدیده ای شگفتی های این مسئله است زیرا ذات کوانتومی سیستم را در ازمایشگاه به شما نشا می دهد.در ادامه خواهید دید که مدل های انیشیتن و دبای بر پایه مکانیک کوانتومی نتایج بهتری را برای این سیستم ها بدست می اورند. همچنین در قالب مدل دبای،  با مفهوم شبه ذرات فونون نیز آشنا می شوید.

نقشه راه درس مکانیک آماری

گاز کوانتومی :

ذرات کوانتومی خواص پیچیده تری از ذرات کلاسیکی دارند. برای مثال این ذرات تمییز پذیر بوده و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ تبعیت میکنند. بنابراین برای توصیف این ذرات نیاز داریم که سازکار جدیدی فرمول بندی کنیم. به صورت کلی ذرات کوانتومی به دو دسته ی فرمیون ها و بوزون ها تقسیم می شوند که هر دو دسته خواص های جالبی دارند. برای مثال فرمیون ها از اصل طرد پائولی تبعیت میکنند که مانع انباشتگی این ذرات می شوند. به عنوان این مثال یک رسانای بسیار بزرگ متشکل از تعداد زیادی الکترون ازاد در نظر بگیرید. خواهید دید که چون الکترون ها فرمیون می باشند، این سیستم کاملا رفتارهای به شدت متفاوتی نسبت به سیستم های کلاسیک دارد. در این فصل با امار های فرمی – دیراک و بوز – انیشتین اشنا می شوید که وظیفه ی ان ها توصیف این ذرات کوانتومی است.

یکی دیگر از سیستم های جالب کوانتومی گاز فوتونی می باشد. در ترمودینامیک دیدید که برای توصیف بحث تابش گرمایی و خواص اجسام سیاه نیاز به توصیف گاز فوتونی داریم. در این بخش با روش پلانک برای  توصیف این سیستم اشنا شده و می بینید که چگونه تابع توزیع طیفی پلانک خواص تابش گرمایی را بدست می اورد.

نقشه راه درس مکانیک آماری

نظریه جنبشی گاز ها :

نظریه ی جنبشی یکی از بخش های مجزای فیزیک گرمایی میباشد. برخلاف نظریه ی انسامبل ها و ترمودینامیک، این نظریه محدود به حالت های تعادلی برای سیستم نمی باشد و تلاش میکند که علاوه بر حالت های تعادلی ، فرایند به تعادل رسیدن در سیستم ها را نیز توصیف کند.

به صورت کلی نظریه ی جنبشی می کوشد تا خواص ترمودینامیکی سیستم ها را با حل مستقیم معادلات میکروسکوپیکی ان ها بدست اورد. همانگونه که گفته شد این کار غیر ممکن می باشد مگر بتوانیم تقریب های قابل قبولی برای مسیله در نظر بگیریم، انجام این کار برای گاز کامل ممکن می باشد . در صورتی که به کتاب های پیچیده تر مراجعه کنید خواهید دید که نظریه ی جنبشی گاز ها با معادلات پیچیده به طور مستقل از نظریه انسامبل ها و ترمودینامیک خواص ماکروسکوپیکی گاز کامل را توصیف میکند. در محدوده المپیاد ما با صورت بسیار ساده تری از نظریه ی جنبشی سر و کار داریم. خواهید دید که می توان با استفاده از وزن بولتزمن در انسامبل کانونیک تابع توزیع احتمال سرعت ذرات ( تابع توزیع سرعت ماکسول – بولتزمن) را بدست اورد. یاد میگیرید که چگونه با کمک این تابع توزیع و مفهوم میکروسکوپیکی انرژی و فشار، خواص ترمویدنامیکی گاز کامل را بدست اورید. همچنین مسایل بسیار جالبی در نظریه ی جنبشی وجود دارد که در این فصل با انها اشنا می شوید. برای مثال مسئله ی خروج گاز از یک روزنه ی کوچک و مسیله گاز در میدان گرانشی.

مسایل مکانیک اماری در المپیاد کشوری از تعداد محدودی الگو تبعیت می کنند. برای اشنایی با این الگوها باید به سراغ مسایل امتحانات دوره ی تابستان و دوره ی ده نفر بروید. در سال های گذشته مسایل زیبایی در مکانیک اماری در امتحانات المپیاد مطرح شده اند.

مرحله مقدماتی (مرحله اول و دوم)
مرحله تابستانی (چهل نفر)
مرحله تیم / المپیاد جهانی

مکانیک آآماری

حساب احتمالات

نقشه راه درس مکانیک آماری
زیرسرفصل‌ها :
معرفی پیشامدها و فضای پیشامد ها اصول موضوعه احتمال – تعریف آزمایشگاهی احتمال زیر مجموعه ها ( اشتراک ها و اجتماع ها) احتمال شرطی – رابطه ی بیز معرفی متغیرهای تصادفی میانگین – واریانس- خطای و خطای نسبی مسئله ی پرتاب سکه و احتمال دو جمله ای (برنولی) احتمال پیوسته – تعریف تابع توزیع – بهنجارش گشتاور های تابع توزیع – تابع مشخصه ی تابع توزیع تابع توزیع گاوسی و خواص آن ضرب دکارتی احتمال پیوسته در چند بعد – استقلال متغیر های تصادفی – معرفی کواریانس و توابع همبستگی – متغیر های وابسته تابع توزیع احتمال کاهش یافته توابع توزیع توابع تصادفی قضیه ی حد مرکزی قضیه ی مارکوف و چپیشف بررسی مسئله ولگشت گسسته ( یک بعد و چند بعد) بررسی مسئله ی ولگشت پیوسته
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 1 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل3 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل1 درسنامه و حل مسئله

آنسامبل میکروکانونیک

نقشه راه درس مکانیک آماری
زیرسرفصل‌ها :
بررسی مسئله ی سیستم ذرات – درجه ازادی های میکروسکوپیک – معرفی فضای فاز تمییز پذیری – تمییز ناپذیری میکروحالت ها و ماکروحالت ها تبهگنی ماکروحالت ها بررسی چند مسئله چرا نظریه ی آنسامبل ها؟ معرفی آنسامبل های( تعادلی) مختلف اصل اساسی مکانیک آماری رابطه ی بولتزمن برای آنتروپی توجیه قانون صفرم و قانون اول ترمودینامیک بررسی سیستم های مغناطیسی دو حالته بررسی گاز کامل در انسامبل میکروکانونیک رابطه ی ساکور- تترود
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 2و3 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل4 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل2 درسنامه و حل مسئله

آنسامبل کانونیک

نقشه راه درس مکانیک آماری
زیرسرفصل‌ها :
اثبات وزن بولتزمن تابع پارش محاسبه ی آنتروپی و پتانسیل های ترمودینامیکی بر حسب تابع پارش بررسی سیستم های مغناطیسی چند حالته و پیوسته – رابطه ی کوری حل گاز کامل طول موج گرمایی ذرات پارادوکس گیبز قضیه ی همپاری انرژی قضیه ی ویریال بررسی گاز فرا نسبیتی بررسی گاز های کامل چند اتمی آنتروپی شانون
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 6و7 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل4 و 19 و21 و 25و15 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل2 درسنامه و حل مسئله

آنسامبل گرند کانونیک

نقشه راه درس مکانیک آماری
زیرسرفصل‌ها :
نقشه راه درس مکانیک آماریوزن بولتزمن تعمیم یافته نقشه راه درس مکانیک آماریتابع پارش گرند نقشه راه درس مکانیک آماریتابع پتانسیل گرند نقشه راه درس مکانیک آماریمحاسبه ی آنتروپی و پتانسیل های ترمودینامیکی بر حسب تابع پتانسیل گرند نقشه راه درس مکانیک آماریحل گاز کامل
منابع :

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل 22 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل2 درسنامه و حل مسئله

ظرفیت گرمایی مواد

نقشه راه درس مکانیک آماری
زیرسرفصل‌ها :
مدل کلاسیک مدل انیشتین مدل دبای و معرفی فونون ها
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 10 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل24 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل 4 (بخش 6) درسنامه و حل مسئله

گاز کوانتومی

نقشه راه درس مکانیک آماری
زیرسرفصل‌ها :
نقشه راه درس مکانیک آماریمعرفی فرمیون ها و بوزون ها نقشه راه درس مکانیک آماریاصل طرد پائولی نقشه راه درس مکانیک آماریآمار فرمی – دیراک نقشه راه درس مکانیک آماریگاز آزاد الکترونی- انرژی فرمی نقشه راه درس مکانیک آماریامار بوز- انیشتین نقشه راه درس مکانیک آماریگاز فوتونی و تابش گرمایی نقشه راه درس مکانیک آماریمحاسبه ی تابع توزیع طیفی پلانک نقشه راه درس مکانیک آماریاثبات قوانین وین – استفان و بولتزمن
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 9 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل24و29 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل4 درسنامه و حل مسئله

نظریه ی جنبشی گازها

نقشه راه درس مکانیک آماری
زیرسرفصل‌ها :
معرفی کارکردهای نظریه ی جنبشی تابع توزیع سرعت ماکسول – بولتزمن ( دستگاه دکارتی و کروی) محاسبه ی میانگین های سرعت – مجذور و مکعب سرعت اثبات معادله حالت گاز کامل طول پویش و طول ازاد میانگین مسئله ی خروج ذرات از روزنه گاز در میدان گرانشی نظریه ی جنبشی گاز های فرا نسبیتی
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 7 (بخش های 9تا13) درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل5و6و7و8 درسنامه و حل مسئله

منابع درس مکانیک آماری

نام کتاب

تصویر جلد کتاب

توضیحات

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف (چاپ دوم مرکز نشر دانشگاهی)
نقشه راه درس مکانیک آماری
این کتاب به فیزیک گرمایی پرداخته است وعلاوه بر مکانیک اماری به اموزش ترمودینامیک و جزییات نظریه ی جنبشی می پردازد. مطالب این کتاب پراکنده می باشند و توصیه می شود برای استفاده از این کتاب، ابتدا از فهرست موضوعات مرتبط را پیدا کرده و سپس به مطالعه انها بپردازید. همچنین حل مسایل این کتاب توصیه می شود.

Statistical Mechanics
(Schwabl, second edition,  springer)

نقشه راه درس مکانیک آماری
این کتاب به بررسی کامل مکانیک اماری و ترمودینامیک می پردازد. مطالب با دقت بسیار خوبی و ترتیب مناسبی بیان شده است. سطح کتاب پیشرفته می باشد و برای مطالعه ی آن نیاز به اشنایی با مفهوم همیلتونی دارید. توصیه میشود این کتاب را درصورتی که به دوره ی ده نفر راه پیدا کردید مطالعه کنید.

Concepts in thermal physics (Blundell and Blundell, Oxford University press)

نقشه راه درس مکانیک آماری
این کتاب به صورت جامع به فیزیک گرمایی می پردازد.رویکرد اصلی این کتاب بیشتر بر پایه ی معرفی مسایل و حل آن ها می باشد و کمتر به مفاهیم بنیادی مکانیک اماری پرداخته شده است.همچنین عااوه بر مکانیک اماری می توانید از بخش های ترمودینامیک و انتقال حرارت این کتاب استفاده کنید. همچنین حل مسایل این کتاب توصیه می شود.