نقشه راه ریاضیات المپیاد فیزیک

به قلم استاد: حسین کامکار
حسین کامکار
ریاضیات

ریاضیات، زبانِ فیزیک است. هرچه شما در ریاضیات عمیق‌تر شوید، می‌توانید وارد حیطه‌های عمیق‌تری از فیزیک بشوید. بسیاری از پیش‌رفت‌های فیزیک در طول تاریخش، در گرو یک یا چند پیش‌رفت در تاریخ ریاضیات بوده است. مثالِ معروفِ این ماجرا را می‌توان در وابستگیِ «مکانیک نیوتنی» به حساب دیفرانسیل و انتگرال و همچنین هندسه تحلیلی مشاهده نمود؛ در واقع می‌توان گفت: مکانیک نیوتنی وقتی متولد شد که حساب دیفرانسیل و انتگرال متولد شد.

کسی که می‌خواهد مسیر المپیاد فیزیک را طی کند هم باید یک برنامه جدی برای گسترش درک ریاضیاتی خود داشته باشد. این ریاضیات از سطح ریاضیات دبیرستانی آغاز می‌گردد و برای سطوح پیش‌رفته المپیاد فیزیک، به بخش‌هایی از ریاضیات دانشگاهی نیز احتیاج است. در این نوشته به سرفصل‌های ریاضی لازم برای المپیاد فیزیک می‌پردازیم.

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)

مثلثات. در همان اولین و ساده‌ترین مسائل فیزیکی، توابع سینوس و کسینوس ظاهر می‌شوند. دانش‌پژوه باید بر اتحادهای مثلثاتی و حل معادلات مثلثاتی مسلط باشد و بتواند در جای مناسب از آن‌ها استفاده کند. در این‌جا به فهرستی از اتحادهای مثلثاتی لازم برای یک المپیاد فیزیکی اشاره می‌کنیم

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)

به صورت کلی میتوان گفت: مثلثات لازم برای المپیاد فیزیک، چیزی فراتر از مثلثات دروس دبیرستان نیست. البته گاهی از سری های مثلثاتی در مسائل المپیاد فیزیک استفاده می شود، اما به ندرت چنین اتفاقی رخ می دهد. بنابراین بهترین منبع برای مطالعه مثلثات، همان منابع دبیرستانی و کنکوری است.

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)

بردار. در یک تعبیرِ ساده، بردارها عبارتند از کمیت‌های دارای «جهت». بسیاری از کمیت‌ها و/ یا معادلات بنیادینِ فیزیک بر اساسِ بردارها و کمیت‌های برداری توصیف می‌گردند. به همین منظور لازم است دانش‌آموز المپیاد فیزیکی، با «جبر برداری» و «هندسه برداری» به خوبی آشنا باشد. منظور از «جبر برداری» عبارت است از آشنایی با ضرب داخلی و ضرب خارجی و ویژگی‌های آن‌ها و منظور از «هندسه برداری» عبارت است از درک هندسی بردارها، تجزیه مناسب آن‌ها، قضایایی مثل قضیه کسینوس‌ها و موارد دیگر. مبحث بردار در کتاب «هندسه تحلیلی» پیش‌دانشگاهی (نظام قدیم) تا حد خوبی پوشش داده شده است. علاوه بر آن، معمولا در فصل نخست کتاب‌های مکانیک، سرفصل بردارها مرور می‌شود و این کتاب‌ها هم می‌توانند منبعی برای مطالعه باشند.

معادله خط و صفحه

معادله خط و صفحه. هر مفهوم هندسی، یک تعبیر جبری و محاسباتی در فضای سه بعدی دارد، و بررسی و تحلیل این تعابیر جبری و محاسباتی را «هندسه تحلیلی» می‌نامند. پایه‌ای‌ترین بخش هندسه تحلیلی عبارت است از درک معادلات خط و صفحه در فضا. مثلا به این سؤال فکر کنید که «چگونه می‌توان با داشتن معادله خط و معادله صفحه، تشخیص داد که خط با صفحه موازی هست یا نه؟» یا «چگونه می‌توان فاصله یک نقطه خاص از یک صفحه را به دست آورد؟»

تابع

تابع. تابع‌ها موجوداتی هستند که بر اساس ورودی‌ای که می‌گیرند، یک خروجی معین را تحویل ‌می‌دهند. مبحث تابع یکی از مباحث پایه‌ای است که پیش‌نیاز بسیاری از سرفصل‌های ریاضیاتی مهم دیگر در المپیاد فیزیک است. به خصوص مبحث «رسم نمودار توابع» هم یکی از بخش‌های مهم این سرفصل است. همچنین خیلی از توابع معروف هستند که باید با ویژپی‌های آن‌ها آشنا باشید، توابعی مثل توابع درجه دوم و سوم، چندجمله‌ای‌ها، توابع نمایی و لگاریتمی، تابع ln، توابع هذلولوی (هایپربولیک)، توابع مثلثاتی، توابع گویا، تابع قدر مطلق، تابع جزء صحیح، و … . البته توابع دیگری هم در سطوح فوق پیش‌رفته المپیاد فیزیک به کار می‌آیند، مثل چندجمله‌ای‌های لژاندر، یا تابع سینک (Sinc)، تابع گاما (Γ) و …

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)

حد. محاسبه حدها هر چند در المپیاد فیزیک خیلی پرکاربرد نیست، اما هم پیش‌نیاز درک عمیق مباحث مشتق و انتگرال است و هم در برخی از مسائل المپیاد فیزیک، مستقیما لازم است که یک حد را محاسبه کنید. معمولا با حد موجودات «بسیار کوچک» که به صفر میل می‌کنند، یا «بسیار بزرگ» که به بی‌نهایت میل می‌کنند روبه‌رو هستیم و باید بتوانیم محاسبات مربوط به این دو دسته از موجودات را با دقت انجام دهیم.

مشتق

مشتق. محاسبه مشتق تابع یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین انواع محاسباتی است که یک المپیاد فیزیکی لازم دارد، و به نوعی می‌توان گفت «مشتق‌گیری» ستون فقرات ریاضیاتی است که شما برای المپیاد فیزیک لازم دارید. تسلط روی قواعد مشتق‌گیری در بسیاری از سرفصل‌های دیگر مثل انتگرال‌گیری یا معادلات دیفرانسیل هم به کار می‌آید و اگر در مشتق ضعف داشته باشید، در این مباحث هم به مشکل خواهید خورد. فهرستی از قواعد مشتق‌گیری که باید بر آن‌ها تسلط داشته باشید به این شرح است:

قواعد مشتق گیری
نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)

حد. محاسبه حدها هر چند در المپیاد فیزیک خیلی پرکاربرد نیست، اما هم پیش‌نیاز درک عمیق مباحث مشتق و انتگرال است و هم در برخی از مسائل المپیاد فیزیک، مستقیما لازم است که یک حد را محاسبه کنید. معمولا با حد موجودات «بسیار کوچک» که به صفر میل می‌کنند، یا «بسیار بزرگ» که به بی‌نهایت میل می‌کنند روبه‌رو هستیم و باید بتوانیم محاسبات مربوط به این دو دسته از موجودات را با دقت انجام دهیم.

این مقاله در دست تکمیل است

ریز سرفصل های ریاضیات

مرحله مقدماتی (مرحله اول و دوم)
مرحله تابستانی (چهل نفر)
مرحله تیم / المپیاد جهانی

ریاضیات

مثلثات

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
نسبت‌های مثلثاتی دایره مثلثاتی نمودار توابع مثلثاتی اتحادهای مثلثاتی معادلات مثلثاتی وارون توابع مثلثاتی نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)سری‌های مهم مثلثاتی
منابع :

حسابان 1، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حسابان 2، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

ریاضیات 2، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد ۱، فصل ۳، بخش ۵ درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 6، بخش 2 درسنامه و حل مسئله

بردار

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
بردارها در سه‌بعد جبر بردارها ضرب داخلی ضرب خارجی
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 13 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

معادله خط و معادله صفحه

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
شیب و عرض از مبدا فاصله نقطه از خط معادله صفحه وضعیت‌های خط و صفحه در فضا
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 13 درسنامه و حل مسئله

تابع

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
مفهوم تابع دامنه و برد رسم نمودار تابع تبدیلات نمودار توابع زوج/فرد بودن تابع وارون تابع نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)یک‌به‌یک و پوشا بودن تابع نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)معرفی توابع معروف صعودی/نزولی بودنِ تابع
منابع :

ریاضیات ۲، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حسابان 1، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حسابان 2، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

توابع و نمودارها درسنامه و حل مسئله

حد

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
مفهوم حد حدهای نامتناهی حد در بی‌نهایت مجانب‌های عمودی/افقی مجانب مورب قضیه فشردگی حدهای یک‌طرفه رفع ابهام
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حسابان ۲، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

مشتق

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
مفهومِ مشتق تعریف مشتق مشتق‌پذیری نمادهای مشتق مشتق مراتب بالاتر قواعد مشتق‌گیری مشتق توابع مثلثاتی قاعده زنجیره‌ای مشتق توابع نمایی و لگاریتمی مشتق‌گیری از بردارها و ضرب‌های برداری مشتق تابع وارون مشتق ضمنی مشتق جزئی
منابع :

حسابان 2، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل‌های 1 و 2 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل 2 حل مسئله

کاربرد مشتق

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
سرعت لحظه‌ای اکسترمم‌های تابع جهت تقعر نمودار رسم نمودار تابع بهینه‌سازی تقریب تشخیص صعودی/نزولی بودن تابع قاعده هوپیتال
منابع :

حسابان 2، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل‌های 2 و 3 حل مسئله

تابع‌های نمایی و لگاریتمی

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)نمای حقیقی تابع نمایی تابع لگاریتمی ویژگی‌های لگاریتم نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)حل معادلات لگاریتمی توابع ln و e^x
منابع :

ریاضیات ۲، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حسابان ۱، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 6 درسنامه و حل مسئله

انتگرال

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
حد مجموع مساحت زیر نمودار قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال انتگرال‌های ساده
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل‌های 4 و 5 حل مسئله

محاسبه عددی

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
مهارت ضرب و تقسیم اعداد بدون ماشین‌حساب نسبت‌های مثلثاتی زوایای مهم

روش‌های انتگرال‌گیری

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
جانشانی ساده جزء به جزء جانشانی مثلثاتی انتگرال توابع مثلثاتی انتگرال توابع گویا (تجزیه به کسرهای ساده)
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 6 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 7 درسنامه و حل مسئله

کاربرد انتگرال

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
مساحت طول خم حجم اجسام دوار جرم لختی دورانی مرکز جرم فشار هیدروستاتیک انرژی پتانسیل
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 7 درسنامه و حل مسئله

بسط تیلور

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
روش محاسبه بسط تیلور بسط تیلور توابع مهم استفاده در تقریب‌ها نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)همگرایی سری‌ها نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)نماد Oی بزرگ
منابع :

تقریب و اختلال در مکانیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 12، بخش 2 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 4، بخش 8 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل 8 حل مسئله

ماتریس و دترمینان

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
جبر ماتریسی ماتریس وارون دترمینان ویژگی‌های دترمینان تعبیر هندسی دترمینان
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

ماتریس‌ها و تانسورها در فیزیک، فصل‌های 1 تا 5 درسنامه و حل مسئله

منحنی‌های پارامتری

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
خم پارامتری‌سازی خم‌ها انتگرال روی مسیر چرخزاد (سیکلوئید) خم‌ها در دستگاه قطبی
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 8 درسنامه و حل مسئله

اعداد مختلط

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
عملیات جبری اعداد مختلط صفحه اعداد مختلط نمایش قطبی اعداد مختلط فرمول اویلر
منابع :

روش های ریاضی در علوم فیزیکی (ماری بواس)، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

معادله دیفرانسیل

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
جدایی‌پذیر خطی همگن خطی ناهمگن ریشه‌های حقیقی مختلط و مضاعف پوچ‌گر ضرایب متغیر مرتبه اول حل معادله دیفرانسیل با سری توانی دستگاه معادلات دیفرانسیل (جفت‌شده)
منابع :

مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 20 درسنامه و حل مسئله

تقریب و اختلال در مکانیک، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

Linear Differential Operators (پوچ‌گر) درسنامه و حل مسئله

دستگاه‌های مختصات

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
دستگاه دکارتی دستگاه قطبی دستگاه استوانه‌ای دستگاه کروی
منابع :

آشنایی با مکانیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 15، بخش 3 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

توابع چندمتغیره

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
مشتق جزئی گرادیان انتگرال چندگانه قاعده زنجیره‌ای چندمتغیره بسط تیلور چندمتغیره قضیه وارونگی دیفرانسیل کامل و دیفرانسیل ناکامل ضرایب لاگرانژ
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل‌های 16 و 17 و 18 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل‌های 6 و 7 حل مسئله

ترمودینامیک تعادل، فصل 1، بخش 9 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک آماری و گرمایی، پیوست الف.10 درسنامه و حل مسئله

مقاطع مخروطی

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
تعریف مقاطع مخروطی تعبیر مکان هندسی معادلات مقاطع مخروطی در دستگاه دکارتی معادلات مقاطع مخروطی در دستگاه قطبی
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 8، بخش‌های 1 و 5 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 8 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل برداری

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
انتگرال روی مسیر کار گرادیان قضیه گرادیان شار واگرایی قضیه واگرایی گردش تاو قضیه تاو (استوکس) میدان‌های پایستار و پتانسیل نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)تجزیه هلمهولتز میدان‌های سیم‌لوله‌ای نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)نظریه پتانسیل برداری محاسبه مشتقات برداری در دستگاه خمیده (استوانه‌ای و کروی)
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 19 درسنامه و حل مسئله

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 1، فصل 1 و بخش‌های 1 تا 5 فصل 2 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

ریاضیات مکانیک آماری

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
ترکیبیات (اصل ضرب، جایگشت، انتخاب، اصل شمول و عدم شمول) اصول احتمال توزیع‌های مهم گسسته و پیوسته امید ریاضی واریانس بسط استرلینگ انتگرال‌های گاوسی تابع گاما
منابع :

جبر و احتمال، فصل‌های 3 و 4 درسنامه و حل مسئله

ریاضیات گسسته، فصل‌های 8 و 9 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک آماری و گرمایی، فصل 1 و پیوست‌های الف.1 تا الف.6 درسنامه و حل مسئله

مبانی احتمال، فصل‌های 1 تا 7 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، جلد 2، فصل 10 (درک بهتر) درسنامه و حل مسئله

جبر خطی

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
فضای برداری ضرب داخلی استقلال/وابستگی خطی بعد زیرفضاهای خطی پایه نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)متعامدسازی اشمیت تبدیل خطی نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)تصویر و فضای پوچ نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)ماتریس پیشرفته نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)ماتریس‌های متعامد (دوران) دستگاه معادلات خطی ویژه‌مقدار
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل‌های 4 و 5 درسنامه و حل مسئله

ماتریس‌ها و تانسورها در فیزیک، فصل‌های 1 تا 5 و فصل‌های 7 تا 10 درسنامه و حل مسئله

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 1، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

نمادگذاری اندیسی

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
اندیس‌گذاری قواعد کار با اندیس‌ها توافق جمع‌زنی اینشتین دلتای کرونکر نماد جایگشت (اپسیلون لوی‌چیویتا) اثبات/ استخراج اتحادهای برداری
منابع :

Permutation Symbol Approach to Elementary Vector Analysis درسنامه و حل مسئله

Summation Convention and Vector Algebra درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

سری فوریه

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
منابع :

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 1، فصل 14 درسنامه و حل مسئله

توابع لژاندر

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
منابع :

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 2، فصل 12 درسنامه و حل مسئله

معادلات دیفرانسیل جزئی

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
زیرسرفصل‌ها :
روش جداسازی متغیرها معادله لاپلاس
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک، فصل 3، بخش 3 درسنامه و حل مسئله

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 1، فصل 2، بخش 6 درسنامه و حل مسئله

تابع دلتای دیراک

نقشه راه درس ریاضیات (المپیاد فیزیک)
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک، فصل 1، بخش 5 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک آماری و گرمایی، پیوست الف.7 درسنامه و حل مسئله