آزمایش‌های المپیاد فیزیک

نام آزمایشمبحثزمانسال برگزاریمرحله آزمونوسایل لازمنوع آزمونصورت سوال
مشاهده پدیده‌های فیزیکیاندازه‌گیری/ریاضی1451390دوره چهلعود، بطری خالی نوشابه، کبریت، آب، یک لیوان یکبار مصرف شیشه ای، جوهر، قطره چکانتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اندازه‌گیری طول و زاویهاندازه‌گیری/ریاضی1396دوره چهلخط کش، متر، نقالهتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
آونگ سادهمکانیک1451390دوره چهلپایه، گیره، نخ 1m، وزنه 50g، زمانسنج، خطکش یا متر، یک نمودار خطیتکلیفآزمایش‌های المپیاد فیزیک
ترازوی طلقیمکانیک451377مرحله دویک نمودار خطی، بخشی از یک طلق شفاف، فوم مهندسی 5mm*30cm*20cm، سه گیره کاغذ 8 برابر سوزن، 20 سوزن ته گرد، 3 میخ 5 برابر سوزن، 5 پونزآزمونآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اندازه گیری جرم و حجم1451390دوره چهلاستوانه مدرج، کولیس، ترازوتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
مولتی‌مترمدار1451390دوره چهلمولتی متر، منبع تغذیه 12 ولت متناوب و مستقیم، مقاومت 1.5K، مقاومت 3.3K، دو سیم رابط، خازن 2.2mF، چهار کاغذ نمودار خطیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
مشخصات خازن و مولتی مترمداردوره چهلمولتی متر، منبع تغذیه 12 ولت مستقیم، خازن 2.2mF، خازن 1mF، دو سیم رابط، زمانسنج، یک کاغذ نمودار خطی، دو کاغذ نمودار نیم لوگتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
خازن (شارژ و دشارژ)مدار1201390دوره چهلخازن 1mF، خازن 2.2mF، مقاومت 20K، منبع 12V مستقیم، مولتی متر، 2 سیم رابط، زمانسنج، دو نمودار خطی، دو نمودار نیم لوگتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه‌سیاه اهمیمداردوره چهلمولتی متر، دو سیم رابط، جعبه سیاه اهمیک(70 سانت سیم نازک، 50 سانت سیم ضخیم)(یک برد، مقاومت 1K، مقاومت 3.3K، دو مقاومت 8.2K، چهار رنگ سیم)، سیم رسانا، یک نمودار خطیآزمونآزمایش‌های المپیاد فیزیک
بعد فراکتالیاندازه‌گیری/ریاضی1451390دوره چهلتعدادی کاغذ A4، آب، خطکش و نخ یا کولیس، 2 نمودار خطی، 2 نمودار لگاریتمی، 2 نمودار نیم لگاریتمیتکلیفآزمایش‌های المپیاد فیزیک
زنجیر ناهمگنمکانیک1501390دوره چهلپایه و گیره، زنجیر لوستر 21 حلقه، پیچ و مهره(به وزن مهره توجه شود که خیلی سبک نباشه) یا دو وزنه هم اندازه، پایه و گیره، زمانسنج، یک نمودار خطیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
منحنی دیود زنرمدار1201398دوره چهلدیود زنر شکست 3v، مقاومت 560، پایدارساز(خازن 1mF و مقاومت 560)، منبع 6v، مقاومت متغییر50k و 100، 4 سیم رابط، دو مولتی متر، دو نمودار خطی ، دو نمودار نماییتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
خازن (شارژ و دشارژ)مدار901390دوره چهلخازن 1mF، خازن 2.2mF، مقاومت 20K، منبع 12V مستقیم، مولتی متر، 2 سیم رابط، زمانسنج، دو نمودار خطی، دو نمودار نیم لوگتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
بررسی رگولاتورمدار1201398دوره چهلرگولاتور 7805، رئوستا50K، منبع تغذیه 12 ولت، مولتی مترآزمونآزمایش‌های المپیاد فیزیک
حرکت آونگ با دامنه بزرگمکانیک120دوره چهلگیره، پایه، صفحه نقاله، وزنه 50g، نخ 1m، زمان سنج، دو نمودار خطی، یک نمودار لگاریتمی، یک نمودار نیم لگاریتمیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه سیاه معمولیمدار1501390دوره چهلجعبه سیاه(یک برد، خازن 1m , 2,2m و مقاومت ؟، چهار رنگ سیم)، منبع 12V، مولتی متر، 3 سیم رابط، زمانسنج، 3 نمودار نیم لوگآزمونآزمایش‌های المپیاد فیزیک
قانون توریچلیسیالات150دوره چهللیوان بزرگ با سوراخ کوچک، یک نمودار خطی، یک نمودار تمام لگاریتمی، زمان سنج، استوانه مدرجتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
بعد اژدهااندازه‌گیری/ریاضی180پرگار، خط کش، تصاویر اژدها(2 رنگی 8 سفید)، یک نمودار خطی، یک نمودار نیم لگاریتمی، سه نمودار تمام لگاریتمیتکلیفآزمایش‌های المپیاد فیزیک
بررسی رابطه سرعت موج و عمق آبسیالات120دوره چهلخط کش، زمان سنج، ظرف پلاستیکی 20cm*15cm*10cm، آب، یک نمودار خطی، یک نمودار نیم لگاریتمی، یک نمودار تمام لگاریتمیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اصطکاک دور استوانهمکانیک1501383دوره چهلمیله فلزی، پایه، گیره، نیرو سنج 10N و 1N، نخ 1m، وزنه های 50g و 100g، دو نمودار خطی، دو نمودار نیم لگارتیمی، دو نمودار تمام لگاریتمیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اصطکاک سیال در لولهسیالات1451385دوره چهلمتر، استوانه مدرج، سطل آب، 2m شلنگ کولر، زمان سنج، 6 نمودار تمام لگاریتمیآزمونآزمایش‌های المپیاد فیزیک
شکست نورنور1201385دوره چهلمنشور نیم استوانه، لیزر، کاغذ نقاله، یک نمودار خطیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
کمترین انحراف منشورنور1201385دوره چهلمنشور مثلثی، لیزر، کاغذ نقالهآزمونآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اندازه‌گیری لختی دورانیمکانیک1451390دوره چهلخط کش، 20cm نخ، زمان سنج، یک نمودار خطی، چسب، وزنه شاغول، مفتول 2mm به شکل نیم دایرهتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
چرخ ماکسولمکانیک1501387دوره تیمزمان سنج، چرخ ماکسول، دو پایه، میله و گیره، 2m نخ، خط کش، کولیس، دو نمودار خطی؛ یک نمودار نیم لگاریتمی، یک نمودار تمام لگاریتمیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
فنر جرم دارمکانیک180دوره چهلیک فنر اسباب بازی پلاستیکی به قطر 10cm، نخ 0,5m وزنه 10g، پایه و گیره، متر، زمان سنج، 4 نمودار خطینهاییآزمایش‌های المپیاد فیزیک
گوی غلتانمکانیک1451390دوره چهلتوپ شیطونک، متر، گیره و پایه، 1.5 متر چوب پرده، زمان سنج، دو کاغذ نمودار خطیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اندازه‌گیری جرم میلهمکانیک1801387دوره تیممیله برای نوسان، دو گیره مشابه به عنوان وزنه، دو گیره برای اتصال، میله برای اتصال، دو پایه، 1 متر نخ، زمان سنج، دو نمودار خطیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
میدان مغناطیسی زمینمکانیک180دوره چهل4 عدد آهنربای اسباب بازی، 0.5 متر نخ، زمان سنج، پایه و گیره، یک نمودار خطیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
نوسانگر سه جرمیمکانیک150دوره چهلپایه و گیره، میله ثابت، میله نوسانگر، دو تو شیطونک سوراخ دار، تکه ای مفتول محکم، یک، زمانسنج، خطکش، نمودار خطیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
شعاع ژیراسیونمکانیک150دوره چهلگیره کارگاهی، باتری نیم قلمی، طلق ضخیم منعطف، زمانسنج، خطکش، یک نمودار خطیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
نوسان‌های میله متصل به فنرمکانیک180دوره چهلآزمونآزمایش‌های المپیاد فیزیک
مکعب سوراخ‌دارمکانیک150جهانیتمرینیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
بررسی خواص آونگ فیزیکیمکانیک1501379دوره چهلآزمونآزمایش‌های المپیاد فیزیک
تنش و کرنشمکانیکآزمایش‌های المپیاد فیزیک
بررسی میرایی یک حرکت نوسانیسیالات
جعبه‌سیاه الکترونیکی ستاره مثلثیمداردوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه‌سیاه T-89مداردوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
خازن مجهولمدار1398دوره چهلتمرینی
پرکمدار1501391دوره تیمظرف سوراخ‌دارآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه سیاه ۵ المانمداردوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
تعیین مقاومت مجهول با استفاده از پل تارمداردوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
پل وتستونمدار180دوره چهل
ترانسفورماتورمدار1801387دوره تیمآزمایش‌های المپیاد فیزیک
امپدانس RC/RLمدار1398دوره چهلخازن غیرقطبی/سلفتمرینی
منبع تغذیه خازنیمدار210دوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه سیاه ACمدار1398دوره چهلجعبه سیاه با خازن غیرقطبینهایی
بستگی ضریب شکست به غلظتسیالاتآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اثر مارهنور240دوره تیمآزمایش‌های المپیاد فیزیک
چگالی مایع S.N.Cسیالات180آزمایش‌های المپیاد فیزیک
ریسمان معلقمکانیکدوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
تعیین چگالیمکانیک1201387آزمایش‌های المپیاد فیزیک
چگالی جسم استوانه‌ایمکانیک1501391آزمایش‌های المپیاد فیزیک
اندازه‌گیری جرم مجهولسیالات
خروج یک مایع از یک لولهسیالاتآزمایش‌های المپیاد فیزیک
آب و الکلسیالاتدوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
ضریب چسبندگیسیالاتآزمایش‌های المپیاد فیزیک
AE-85مدار240دوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
باتری الکتروشیمیاییمدار2401387دوره تیمآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه سیاه پالانومدار2401387دوره تیمآزمایش‌های المپیاد فیزیک
بررسی کارکرد سلول خورشیدیالکترومغناطیس300آزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه‌سیاه غیر خطیمدارجهانیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
JFETمدارآزمایش‌های المپیاد فیزیک
مولتی‌متر رومیزیمدارآزمایش‌های المپیاد فیزیک
مدارهای شامل سلف خازن و مقاومتمدارآزمایش‌های المپیاد فیزیک
گرمای نهان تبخیر آبترمودینامیک
زنش (ضربان)مکانیکآزمایش‌های المپیاد فیزیک
قانون سرمایش نیوتنترمودینامیک
ظرفیت گرمایی کالری‌متر و جسم جامدترمودینامیک
رابطه نرخ تبخیر سطحی با دماترمودینامیک
ساعت آبیسیالات
اندازه‌گیری قطر کش با پراش نور لیزرنورآزمایش‌های المپیاد فیزیک
آونگ پیچیمکانیک1801387دوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
آونگ کاترمکانیکآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه سیاه مکانیکی: استوانه حاوی یک گویمکانیکآزمایش‌های المپیاد فیزیک
بررسی مشخصات موتور DCمدار240دوره تیمآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه سیاه مکانیکیمکانیکآزمایش‌های المپیاد فیزیک
خاصیت رسانش الکتریکی در صفحه گرافیتیمدار1801387دوره تیمآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه‌سیاه اپتیکینورآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اندازه‌گیری طول موج لیزر دیودینورآزمایش‌های المپیاد فیزیک
بررسی محیط‌های متخلخلدوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
کمانش تیغه پلاستیکیمکانیکدوره چهلآزمایش‌های المپیاد فیزیک
کشسانی ورق‌هامکانیکآزمایش‌های المپیاد فیزیک
خاصیت کشسانی نوار لاستیکیمکانیکآزمایش‌های المپیاد فیزیک
دیسک دوارمکانیکآزمایش‌های المپیاد فیزیک
تعیین چگالی جسم مجهول(توپ پینگ پونگ)مکانیکآزمایش‌های المپیاد فیزیک
پسماند مغناطیسی و رابطه‌ی تراوایی نسبی با شدت میدان مغناطیسیالکترومغناطیس150دوره تیمآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اثرات لبه در خازن مسطحمدار210آزمایش‌های المپیاد فیزیک
نیروی بین آهنرباها، مفاهیم پایداری و تقارنالکترومغناطیسجهانیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
تراوایی مغناطیسی آبالکترومغناطیسجهانیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
اندازه گیری میدان مغناطیسیالکترومغناطیس1801387دوره تیمآزمایش‌های المپیاد فیزیک
جعبه‌سیاه الکتریکی: حسگر خازنی برای اندازه‌گیری جابجاییمدار1389جهانیآزمایش‌های المپیاد فیزیک
شدت‌سنج نوری به کمک لکه‌ی روغنسیالات
تعیین حجم مجهول از طریق غلظت‌سنجیسیالات
ضریب اتمسیته هواسیالات
اندازه‌گیری قطر نوعی دانهسیالات