بلاگ

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)

کتاب “ترمودینامیک تعادلی” سی- جی- ادکینز، (C.J. Adkins) استاد فیزیک دانشگاه کمبریج، برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ به رشته تحریر درآورده شد. ترمودینامیک تعادلی (Equilibrium thermodynamics) شاخه ای از علم ترمودینامیک است که به بررسی پدیده های ترمودینامیکی در سیستم هایی که در آن تعادل ترمودینامیکی برقرار است می پردازد. تعادل ترمودینامیکی، به حالتی گفته می‌شود که در آن، سیستم در حالت تعادل مکانیکی، تعادل شیمیایی و تعادل گرمایی باشد.

وقتی که مختصات ترمودینامیکی یک سیستم به هر طریقی، چه خود به خود و چه به سبب عوامل خارجی تغییر کنند، گفته می‌شود که سیستم تغییر حالت داده است. هنگامی که حالت یک جسم تغییر می‌کند، معمولاً برهم‌کنش‌هایی بین سیستم و محیط آن رخ می‌دهد. هنگامی که شرایط برای هر سه نوع تعادل مکانیکی، شیمیایی و گرمایی برقرار باشند، اصطلاحاً گفته می‌شود که سیستم در حالت تعادل ترمودینامیکی است.

از مزیت های این کتاب، می‌توان به بیان گویای مباحث توسط نویسنده اشاره کرد. همچنین این کتاب، یکی از مهم‌ترین منابعی هست که توسط کمیته ملّی المپیاد فیزیک، در دوره چهل نفر تدریس می‌شود.

از ضعف های این کتاب نیز، می‌توان به نداشتن سوالات کافی و مناسب و در دسترس نبودن به دلیل عدم چاپ مجدد آن، اشاره کرد.

 

 

 

طبقه‌بندی سرفصل های کتاب ترمودینامیک تعادل (ادکینز)

دوره تابستانی(40نفر)
دوره تیم/جهانی

ادکینز

فصل 1.مقدمه

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
سرچشمه های ترمودینامیک دیدگاه ماکروسکوپی نقش قوانین سیستم ها محیط ها و مرز ها متغیر های ترمودینامیکی تعادل ترمودینامیکی برگشت پذیری ترمودینامیکی درجه های آزادی چند قضیه مفید ریاضی:قضیه های وارون و وارونگی چند قضیه مفید ریاضی:مرتبه ی دیفرانسیل گیری چند قضیه مفید ریاضی:دیفرانسیل های کامل

فصل 2.قانون صفرم ترمودینامیک

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
قانون صفرم ترمودینامیک دما مقیاس های دما مقیاس گاز کامل دمای ترمودینامیکی مقیاس سلسیوس برخی دماسنج های رایج مقیاس دمای عملی بین المللی

فصل 3.قانون اول ترمودینامیک

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
زمینه ی قانون اول ترمودینامیک قانون اول ترمودینامیک انرژی داخلی گرما کار در سیستم های مختلف:کار در اثر فشار هیدروستاتیک کار در سیستم های مختلف:کار لازم برای خنثی کردن کشش سطحی کار در سیستم های مختلف:کار توسط میدان الکتریکی کار در سیستم های مختلف:کار توسط میدان مغناطیسی ظرفیت گرمایی آنتالپی فرآیند های جریان:گرماسنج جریان ثابت فرآیند های جریان:توپی متخلخل یا شیر فشارشکن فرآیند های جریان:شیپور ایده آل فرآیند های جریان:توربین فرآیند های جریان:جریان به صورت خط جریان

فصل 4.قانون دوم ترمودینامیک

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
نقش قانون دوم فرآیند های چرخه ای و موتور های گرمایی صورت های مختلف بیان قانون دوم گرمی و دما قضیه کارنو دمای ترمودینامیکی یکتایی بی در رو های برگشت پذیر یخچال و تلمبه ی گرما ماشین های گرمایی واقعی:ماشین بنزینی

فصل 5.آنتروپی

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
قضیه کلاسیوس آنتروپی آنتروپی در تغییرات برگشت پذیر بیان قانون اول بر حسب آنتروپی آنتروپی و پست شدن انرژی آنتروپی و نظم:ظرفیت های گرمایی آنتروپی و نظم:بی هنجاری های ظرفیت گرمایی آنتروپی و نظم:گرمای نهان آنتروپی و نظم:تغییر نظم از طریق تغییر شکل

فصل 6.قانون دوم به بیان کاراتودوری

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
ترمودینامیک تعادل (ادکینز)تذکرات مقدماتی ترمودینامیک تعادل (ادکینز)آنتروپی تجربی ترمودینامیک تعادل (ادکینز)آنتروپی تجربی و گرما ترمودینامیک تعادل (ادکینز)دمای ترمودینامیکی و آنتروپی ترمودینامیک تعادل (ادکینز)تغییرات برگشت ناپذیر ترمودینامیک تعادل (ادکینز)نتایج بعدی

فصل 7.پتانسیل های ترمودینامیکی

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
توابع پتانسیل تبدیل دیفرانسیلی لژاندر روابط ماکسول شرایط عمومی برای تعادل ترمودینامیکی

فصل 8.کاربرد ترمودینامیک در سیستم های ساده

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
برخی از خواص گرما های ویژه:تبدیل تک دما-بی در روی مدول ها گاز کامل:تعریف گاز کامل گاز کامل:معادله حالت گاز کامل گاز کامل:معادله بی در روی گاز کامل گاز کامل:آنتروپی گاز کامل رفتار مواد خالص واقعی میله یا رشته کشسان:گرم کردن در طول ثابت میله یا رشته کشسان:گرمایی که در افزایش طول تکدما جذب میشود پیل الکتریکی برگشت پذیر کشش سطحی پیزوالکتریسیته اثر گرمامغناطیسی:سرد کردن از طریق مغناطیس زدایی بی در رو اثر گرمامغناطیسی:اندازه گیری دما های کمتر از یک کلوین تابش گرمایی:خواص اصلی تابش گرمایی تابش گرمایی:تابش تعادلی تابش گرمایی:قانون کیرشهوف تابش گرمایی:قوانین استفان-بولتزمن تابش گرمایی:قوانین وین افت و خیز ها

فصل 9.کاربرد ترمودینامیک در برخی تغییر های برگشت ناپذیر

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
انبساط ژول انبساط ژول-کلوین مایع کردن گاز ها گرمابرق:آثار گرمابرقی گرمابرق:برگشت ناپذیری ذاتی اثر گرمابرقی گرمابرق:اثر گرمابرق به بیان کلوین

فصل 10.تغییر فاز

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
سیستم هایی که بیش از یک فاز دارند شرط تعادل بین فاز ها معادله کلاسیوس-کلاپیرون انتگرال گیری از معادله کلاسیوس-کلاپیرون توابع گیبس در گذار های مرتبه اول نقاط بحرانی تغییر فاز از مرتبه بالاتر چند مثال از تغییر فاز های مرتبه بالا:تغییر فاز در آهن جامد چند مثال از تغییر فاز های مرتبه بالا:گذار ابرسیال در هلیم مایع چند مثال از تغییر فاز های مرتبه بالا:تغییر فاز ابررسانا تعبیر گذار های مرتبه دوم اثر فونتین در مورد هلیم مایع اثرات سطحی

فصل 11.سیستم های چند جزِیی

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
مخلوط های گاز های ایده آل افزایش آنتروپی هنگام پخش پتانسیل شیمیایی شرایط تعادل محلول ها ایده آل:فشار بخار محلول ایده آل محلول ها ایده آل:قابلیت انحلال در محلول های ایده آل محلول ها ایده آل:فشار اسمزی واکنش های گاز ایده آل گاف انحلال پذیری در مخلوط های دوتایی تعادل بین مخلوط های مایع و جامد

فصل 12.قانون سوم ترمودینامیک

ترمودینامیک تعادل (ادکینز)
زیرسرفصل‌ها :
قانون سوم پیامد های فیزیکی ابتدایی قانون سوم عدم قابلیت حصول صفر مطلق تبدیلات چندگونی شیشه ها ثابت تعادل
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت